Tjänster

Ständiga renoveringar krävs för att upprätthålla fastighetens standard. Oftast finns goda idéer och vetskap om vad som behöver göras, men vägen från beslut till arbetet är utfört, hindras ofta av ovälkomna överraskningar.

Vi hjälper er med projektering genom att bland annat ta fram lämpliga arbetsbeskrivningar för utförande av entreprenadarbeten. Vi upprättar vidare ett förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör i konkurrens, vi bistår beställaren i projektledning av renovering, om – och tillbyggnationer och vi utför och samordnar kontroller samt besiktningar av entreprenaden.

Vi är övertygade om att ett väl dokumenterat underlag spar både tid och pengar under hela byggprocessen.

Ett projekteringsuppdrag inleds oftast med statusbesiktning, inventering eller en förstudie av olika slag. Resultatet av den kan användas som kalkyl- och beslutsunderlag.
Antikvariska undersökningar för att utreda tidigare och ursprungliga utseende samt utförande, eller statusbesiktning för att dokumentera omfattning av rötskador inför en fönsterrenovering kan t.ex. vara en del av arbetet i en förstudie.

.

I huvudsak arbetar vi med uppdrag från projektering till projektledning:
 • Av entreprenader för fönsterrenovering framför allt, men även i samband med tak-och fasadentreprenader i olika omfattning. Vi lägger stor vikt vid att bevara fönster av god kvalitet, men även fönsterbyten kan bli aktuellt då det i vissa fall finns verkligt behov. Ofta utförs även energibesparande åtgärder i dessa uppdrag.
 • Av entreprenader för trapphusrenovering där vi även ser helheten angående behov av underhåll för golv, EL/TELE, entrédörrpartier, lägenhetsdörrar samt trapphusfönster mm. Avseende eventuella dörrbyten där det finns påtagliga skäl för detta, lägger vi stor vikt vid den arkitektoniska stilen så de nya dörrarna utformas med originalen som förlaga.
Vi åtar oss även uppdrag från projektering till projektledning för:
 • VA- Stambyten.
 • Dräneringar och anläggningsentreprenader.
 • OVK-besiktning i samverkan inför och vid besiktning med strävan att komma in i alla aktuella utrymmen.
 • Upphandling av åtgärder efter OVK i samverkan inför och vid åtgärdsarbeten med strävan att komma in i alla aktuella utrymmen.
Vi bistår även med:
 • Entreprenadbesiktningar.
 • Arkitekter, färg-och ljussättning.
 • Bygglovs -och anmälningspliktiga ärenden.
 • Energiutredningar och åtgärder.
 • Underhållsplaner.
 • Kontrollansvarig enligt Plan & Bygglagen.
 • Teknisk förvaltning.

Referenser och referensobjekt kan lämnas på begäran.

Välkommen till Morell Heinänen AB

Kontakta oss

Morell Heinänen AB  -  Igelkottsvägen 2  -  755 91 Uppsala  -  0722-504351 -  staffan@moheab.se