Affärsidé/Vision

Affärsidé

Att leverera noggranna och genomtänkta lösningar för projekten ni planerar att genomföra på er fastighet. Vi arbetar med en prestigelös och långsiktig inställning. Där behov föreligger samverkar vi med rutinerade sakkunniga personer för bästa värde åt kunden. Vi är oberoende och tålmodiga samt tar ansvar för helheten i projektet.

Vi vänder oss till styrelser i bostadsrättsföreningar, bostadsföreningar och stiftelser samt till tekniska förvaltare eller hyresfastighetsägare som behöver hjälp med projekt eller juridiska frågor inom fastighetssektorn.

Vision

Att förvalta/bevara vårat byggnadskulturarv, genom kvalitetsmedvetenhet och ett cirkulärt miljötänkande.
Att skapa en vackrare och mer genomtänkt boendemiljö, att korrigera fel och brister, att göra bättre.

Morell Heinänen AB innehar konsultansvarsförsäkring hos Länsförsäkringar samt har F-skattsedel.
Morell Heinänen AB har medlemskap i SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund https://sbr.se/om-oss/
Morell Heinänen AB är Auktoriserad Fönsterkonsult hos Auktoriserat Fönsterunderhåll http://www.aukt-fonster.se/
Morell Heinänen AB är medlem i Svenska Byggnadsvårdsföreningen https://byggnadsvard.se/
Morell Heinänen AB är medlem i Sveriges Målerikonsulters Förening https://smkf.se/

Kontakta oss

Morell Heinänen AB  -  Igelkottsvägen 2  -  755 91 Uppsala  -  0722-504351 -  staffan@moheab.se